Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi (misyon);

Geomatik Mühendisliği Bölümü Misyonu, Geomatik Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, disiplinlerarası çalışmalarda etkin, mesleki, etik ve toplumsal sorumluluk sahibi öncü roller üstlenen lider mühendisler yetiştirmektir.

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü (vizyon)

Geomatik Mühendisliği Bölümü vizyonu, bilim ve teknoloji ile ülkede ve dünyada öncü Geomatik Mühendisliği Bölümleri arasında yer almaktır.