Lisans Eğitimi

İTÜ Geomatik Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerine Geomatik Mühendisliği'nin esaslarının yanısıra ilgili diğer alanlarda da geniş bir altyapı oluşturma olanağı sunmaktadır. Program sayesinde öğrenciler, ilgili devlet kurumlarında, özel sektörde, belediyelerde, bilgi teknolojileri firmalarında, araştırma kurumlarında istihdam edilebilmek için gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip olmaktadır. Buna ek olarak %30 İngilizce ve %100 İngilizce olan Lisan Programları, öğrencilerine Geomatik ile ilgili pek çok alanda lisans sonrası eğitimini sürdürmek için gerekli olan temel altyapıyı da sağlamaktadır.

Lisans Ders Planları (%30 İngilizce)

Lisans Ders Planları (%100 İngilizce)

Lisans Ders Tanıtım Formları

Ders Denklikleri

Ders Önşartları

Güncel Dönem Ders Başarı Kriterleri

NOT:
"İstanbul Teknik Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi” 4.a. maddesi uyarınca “Herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen ilgili öğretim üyesi ile iletişime geçiniz.”