• Rize il Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması(RABİS), Prof. Dr. Muhammed Şahin, Tübitak Projesi-2007

 • Uzaktan Algılama ve Arkeolojik Yüzey Çalışmaları ile İstanbul’un Roma ve Bizans Su İkmal Sisteminin Araştırılması, Prof. Dr. Derya Maktav, Tübitak Projesi-2007

 • EnviroGRIDS FP7 Project-  Building Capacity for a Black Sea Catchment Observation and Assessment supporting Sustainable Development 2009-2013. Y. Doç. Dr. Çiğdem Göksel, (devam ediyor)

 • MINSTRA-Effects of urbanization and urban wealth on land use, ecosystem services and equity , UNESCO Projesi-2007.

 • Türkiye Afet Bilgi Sisteminin İstanbul Uygulaması, Prof. Dr. Muhammed Şahin, Devlet Planlama Teşkilatı,-2006

 • Digital_SEE: Spatial Data Warehouse of South East Europe, Avrupa Birliği 6.Çerçeve Projesi, EDC–41121 DIGITAL-SEE, 9140, Türkiye Koordinatörü: Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Koordinatör Yardımcısı: Prof. Dr. Necla Uluğtekin, 2005.

 • ALTAŞ Ambarlı Liman Bölgesinde Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi, Doç. Dr. Y. Kalkan, İTÜ-ALTAŞ-AFET, 1999–2005.

 • CBS Destekli Uzaktan Algılama Verileri ve Yersel Çalışmaların Biyotop Tiplerinin Karakterize Edilmesi, Sınıflandırılması ve Haritalanmasına Yönelik Yöntemlerin Geliştirilmesinde Kullanılması (Antalya - Manavgat Örneği), Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,  İTÜ, T.C.Orman ve Çevre Bakanlığı, Göttingen Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2005.

 • Uydu Verileri İle İstanbul Boğazı'nın Kirlilik ve Hidrodinamik Yapısı, Tüm İçme Suyu Barajlarının Zamana Bağlı Değişim Analizleri, Doç. Dr. Gonca Coşkun,(Proje Yürütücüsü )". İSKİ PROJESİ, 2004–2005.

 • GISEE, Geographic Information Technology and Market in South-East Europe, Doç. Dr. R. N. Çelik (Türkiye Koordinatörü), Avrupa Birliği, EUROGEO, URSID, 2004.

 • İstanbul Üsküdar-Ümraniye Hafif Metro Projesi Jeodezik Çalışmaları, Doç. Dr. Yunus Kalkan, İTÜ-İBŞB, 2004.

 • A Novel LIDAR System Development and Studies for Remote Sensing, Prof. Dr. Cankut Ormeci, (yürütücü), İTÜ, Auburn Üniversitesi (ABD), NSF (National Science Foundation, USA) Projesi, 2004.

 • İstanbul Anadolu yakası Hazine arazilerinin Uydu verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi, Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu (yürütücü)., TÜBİTAK İÇTAG  I-433, 2004.

 • Definition Of Climate Zones With The Forest Classification Techniques Using Multi Source And Multitemporal Satellite Data, Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,  ESA Project, No: 2497, 2004.

 • Burdur Fethiye Fay Zonundaki Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi, TÜBİTAK YDABAG Projesi, Proje No. 104-Y–035, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN, 2004.

 • Spatial Data Infrastructures in Europe: the Current State of Play,  Country Report of Turkey",  Infrastructure for Spatial Information in Europe, EC Program. Türkiye Koordinatörü: Doç. Dr. Gonca Coşkun, 2004.

 • Şehir Alanlarında Depremin Neden Olduğu Ağır Hasarların Uzaktan Algılama Verileri ile AnaliziİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, University of Southampton, UK, Proje No:30793, Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya, 2004.

 • Use of Space Technologies for Earthquake Hazard Assessment and Monitoring, Prof. Dr. D. Maktav, Avrupa Uzay Ajansı, TUBİTAK, 2003.

 • The Use and Evaluation of JERS Data Capability for Crop Identification at the Thrace in Turkey, Prof. Dr. F. Sunar Erbek, ITU, Avrupa Uzay Ajansı, TUBİTAK, Bristol Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, 2003.

 • Kuzey Anadolu Fayı'nın Batı Marmara Bölümünde Deformasyonların Belirlenmesi ve Deprem Riskinin Tanımlanması, TÜBİTAK YDABAG Projesi, Proje No. 103-Y–033, Prof. Dr. Orhan BAYKAL ve Prof. Dr. Ergin TARI(eş-yürütücü), 2003.

 • GPS Ölçmeleri ile Kuzey Anadolu Fayının Batı Marmara Bölümünde Hareketlerin Belirlenmesi", İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Projesi, Prof. Dr. Orhan BAYKAL ve Prof. Dr. Ergin TARI(eş-yürütücü), 2003.

 • 17 Agustos 1999 depreminden etkilenen İzmit Av Köşkü Fotogrametrik Belgeleme Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Prof.Dr. Cengizhan İpbüker, Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya, 2003.

 • Uydu Görüntülerinin GPS Verileri İle Geometrik Dönüşümü ve İstanbul Avrupa Yakası Yerleşim Bölgelerinin Zamansal Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No:1634, Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya, 2003.

 • Patara Antik Kenti Tiyatrosu Fotogrametrik Plan ve Röleve Projesi, İTÜ, Akdeniz Üniversitesi Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi, Prof. Dr. M.O. Altan, 2002.

 • Ulusal UAS-CBS Bazlı Veri Tabanı ve Afet Yönetimi Odaklı Karar Destek Sistemi Standardının Oluşturulması Projesi, İTÜ-İçişleri Bakanlığı, Yürütücü: Prof. Dr. Muhammed Şahin, 2001–2002.

 • "Uydu Verileri İle İstanbul Boğazı'nın Kirlilik ve Hidrodinamik Yapısı, Ömerli Barajı Su Havzası'nın ve 1993–94 tarihleri arasındaki İstanbul'un Su Havzalarının Zamana Bağlı Değişim Analizleri, Doç. Dr. Gonca Coşkun, (Proje Yürütücüsü ), İSKİ PROJESİ, 2001–2002.

 • Ulusal UAS-CBS Bazlı Veri Tabanı ve Afet Yönetimi Odaklı Karar Destek Sistemi Standardının Oluşturulması Projesi, Prof. Dr. Muhammed Şahin, İTÜ, T.C. İçişleri Bakanlığı, 2001.

 • Monitoring Land Use Dynamics for the City of Istanbul, Avrupa Birliği, GGS-Speyer, Prof. Dr. M. Orhan Altan, 2001.

 • İstanbul Su Havzalarının Uydu Görüntüleri ile İncelenmesi, Y. Doç. Dr. Ç. Göksel, İTU AR-GE, İSKİ, 2001.

 • WEB Tabanlı Haliç Bilgi Sistemi, Doç. Dr. R. M. Alkan, İTÜ, 2001.

 • Haliç Dip Topografyasındaki Değişimin İzlenmesi Projesi, Doç. Dr. Y. Kalkan, İTÜ-İBŞB, 2001.

 • İzmir Jeodezik Referans Sistemi, Prof. Dr. T. Ayan, İTÜ, 2001.

 • GPS Ölçmeleri ile Kuzey Anadolu Fayının Orta Anadolu Bölümünde Hareketlerin Belirlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Projesi, Proje No. 1636, Prof. Dr. Ergin TARI , 2001

 • Kuzey Anadolu Fayının Ladik-Ilgaz Arasındaki Orta Anadolu Bölümünün Kinematiğinin GPS Ölçmeleri ile Belirlenmesi, TÜBİTAK YDABAG Projesi, Proje No. 101-Y–035, Prof. Dr. Ergin TARI,  2001

 • Monitoring of Urbanization and Land Use Changes at the Marmara Sea Coast- B.Çekmece District by Means of Integration of Satellite Data and Conventional Field Data, Prof.Dr. D. Maktav, TÜBİTAK, Bristol Üniversitesi, Rus Bilimler Akademisi, 2000.

 • Ege Kıyılarının Uydu Verileriyle İncelenmesi, Y.Doç.Dr. Ç. Göksel, İTÜ, TEKDES, 2000.

 • İstanbul Vezneciler-Sultançiftliği raylı Sistem Projesi Jeodezik Çalışmaları, Doç. Dr. Yunus Kalkan, İTÜ-İBŞB, 2000.

 • İstanbul Boğazı Deniz Trafiğinin GPS Ile Kontrol Altına Alınması, Prof. Dr. Muhammed Şahin, DPT, 1997–2000.

 • Monitoring of Black Sea Tectonics using GPS, Prof.Dr. M. Şahin, ITÜ, TÜBITAK, MIT (USA), Russia, 1997–2000..

 • Uydu Görüntüleri ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu-Işıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik-Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya, İTÜ, Türkiye Deprem Vakfı, TDV/TR 031–52, 2000.

 • Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemiyle Eşen Çayı Havzasının Hidrolik Modellenmesi”  30 Ekim 2013-2014, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hilal Gonca COŞKUN.

 • Lidar verisiyle taşkın modelleme ve risk analizi”, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Proje Yürütücüsü, Prof. Dr. Hilal Gonca COŞKUN,  29 Mart 2012-2016.

 • Eneri Nakil Hatlarında Lidar verileri Kullanılarak Risk Analizi”, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Proje Yürütücüsü, Prof. Dr. Hilal Gonca COŞKUN, 30 Mart 2012-2016.

 • Orta-Kuzey Anadolu Bölgesinde Maden Yatakları ve Jeotermal Araştırmalar için Kullanılan Uzaktan Algılama Yöntemlerinin İstatistiksel Doğruluk Analizi”, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Proje Yürütücüsü, Prof. Dr. Hilal Gonca COŞKUN,  01 Şubat 2016 (devam ediyor).