KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (KAK)
Prof.Dr. Mustafa Yanalak (Bölüm Başkanı, Koordinatör)
Prof.Dr. Reha Metin Alkan
Prof.Dr. Ergin Tarı
Prof.Dr. Hande Demirel
Prof.Dr. Çiğdem Göksel
Prof.Dr. Himmet Karaman
Prof.Dr. Serdar Erol
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman 


EĞİTİM GELİŞTİRME KOMİSYONU (EGK)
Prof.Dr. Reha Metin Alkan (Başkan)
Prof.Dr. Ergin Tarı
Prof.Dr. Şinasi Kaya
Prof.Dr. Çiğdem Göksel
Prof.Dr. Himmet Karaman
Prof.Dr. Zaide Duran
Prof.Dr. Serdar Erol
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman
Araş.Gör. Bilal Mutlu 

 

BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU (BİK)
Prof. Dr. Serdar Erol (Başkan)
Araş. Gör. Mustafa Serkan Işık
Araş. Gör. M. Oğuzhan Mete
Araş. Gör. M. Raşit Çevikalp
Araş. Gör. Bilal Mutlu
Araş. Gör. Samet Aksoy
Araş. Gör. Koray Aksu


STAJ KOMİSYONU
Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir (Başkan)
Doç. Dr. Turan Erden
Araş. Gör Aylin Tuzcu
Araş. Gör. Doğuş Güler
Araş. Gör. Gül Nur Karal
Öğr. Gör. Büşra Kartal

SEKTÖR VE MEZUN İLİŞKİLERİ KOMİSYONU (SMK)
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik (Başkan)
Prof. Dr. N. Necla Uluğtekin
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker
Doç. Dr. Filiz Bektaş Balçık
Doç. Dr. Serdar Bilgi
Doç. Dr. Caner Güney
Araş. Gör. M. Enes Atik
Araş. Gör. M. Oğuzhan Mete

ÇIKIŞ MÜLAKATI KOMİSYONU (ÇMK)
Prof. Dr. Dursun Z. Şeker
Prof. Dr. Necla Uluğtekin
Prof. Dr. Çiğdem Göksel
Araş. Gör. İrem Yakar
Araş. Gör. Doğuş Güler
Araş. Gör. Esra Günaydın
Araş. Gör. Koray Aksu

ÇAP VE YANDAL KOMİSYONU (ÇYDK)
Prof. Dr. Himmet Karaman (Başkan)
Doç. Dr. Esra Erten

MEVLANA DEĞİŞİM VE ERASMUS KOMİSYONU
Prof. Dr. Hande Demirel (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru


BURS KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Selbesoğlu (Başkan)
Dr. Adalet Dervişoğlu
Araş. Gör. M. Enes Atik
Araş. Gör. M. Raşit Çevikalp
Araş. Gör. Gül Nur Karal 


BÖLÜM TANITIM KOMİSYONU

Doç.Dr. Filiz Bektaş BALÇIK (Başkan)
Prof.Dr. Filiz SUNAR
Prof.Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK
Prof.Dr. Elif SERTEL
Prof.Dr. Şinasi KAYA
Prof.Dr. Hande DEMİREL
Prof.Dr. Çiğdem GÖKSEL
Prof.Dr. Himmet KARAMAN
Doç.Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
Doç.Dr. Bihter EROL
Prof.Dr. Serdar EROL
Doç.Dr. Turan ERDEN
Doç.Dr. Hakan YAVAŞOĞLU
Doç. Dr. Serdar BİLGİ
Doç.Dr.  A. Özgür DOĞRU
Doç.Dr.  Uğur ALGANCI
Dr. M. Oğuz SELBESOĞLU
Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör. M. Serkan IŞIK
Araş. Gör. Volkan ÖZBEY
Araş. Gör. Aylin TUZCU KOKAL
Araş. Gör. M. Enes ATİK
Araş. Gör. Doğuş GÜLER
Araş. Gör. M. Oğuzhan METE
Araş. Gör. İrem YAKAR
Araş. Gör. Haydar M. AKÇAY
Araş. Gör. M. Raşit ÇEVİKALP
Araş. Gör. Bilal MUTLU
Araş. Gör. Samet AKSOY
Araş. Gör. Koray AKSU
Araş. Gör. Gül Nur KARAL
Öğretim Görevlisi Mehmet İŞİLER


AKADEMİK YÜKSELTMELERDE ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU

BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONU
Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN
Prof. Dr. Serdar EROL
Araş. Gör. Koray AKSU
Araş. Gör. Esra GÜNAYDIN


BÖLÜM İNTİBAK (YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, AF) KOMİSYONU
Prof. Dr. Ergin TARI (Başkan)
Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
Doç. Dr. Uğur ALGANCI

 

BÖLÜM AKADEMİK ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
Doç. Dr. Bihter EROL

 

SINAV GÖZETMEN GÖREVLENDİRME KOMİSYONU
Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör. M. Oğuzhan METE

 

TASARIM PROJESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (FOCUS TEAM)
Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER (Başkan)
Araş. Gör. Doğuş GÜLER
Araş. Gör.Mehmet ARKALI
Araş. Gör. Samet AKSOY


PROGRAM TASARIM BİLEŞENİ İZLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Reha Metin Alkan (Başkan)
Prof.Dr. Ergin Tarı
Prof.Dr. Şinasi Kaya
Prof.Dr. Çiğdem Göksel
Prof.Dr. Himmet Karaman
Prof.Dr. Zaide Duran
Prof.Dr. Serdar Erol
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman
Araş.Gör. Bilal Mutlu 


ABET KANIT BAZLI ÇIKTI KONTROL KOMİSYONU
Araş. Gör. Aylin Tuzcu Kokal
Araş. Gör. Batuhan Sarıtürk
Araş. Gör. Bilal Mutlu
Araş. Gör. Doğuş Güler
Araş. Gör. Esra Günaydın
Araş. Gör. Gül Nur Karal
Araş. Gör. Hatice Atalay
Araş. Gör. İrem Yakar
Araş. Gör. Koray Aksu
Araş. Gör. Mehmet Arkalı
Araş. Gör. Metehan Uz
Araş. Gör. Muhammed Enes Atik
Araş. Gör. Muhammed Oğuzhan Mete
Araş. Gör. Muhammed Raşit Çevikalp
Araş. Gör. Mustafa Serkan Işık
Araş. Gör. Samet Aksoy
Y. Müh. Adil Enis Arslan
Öğr. Gör. Büşra Kartal 


AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER
Prof.Dr. Şinasi KAYA
Doç.Dr. Uğur ALGANCI