KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (KAK)
Prof.Dr. Mustafa Yanalak (Bölüm Başkanı, Koordinatör)
Prof.Dr. Reha Metin Alkan
Prof.Dr. Ergin Tarı
Prof.Dr. Hande Demirel
Prof.Dr. Çiğdem Göksel
Prof.Dr. Himmet Karaman
Prof.Dr. Serdar Erol
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman 


EĞİTİM GELİŞTİRME KOMİSYONU (EGK)
Prof.Dr. Reha Metin Alkan (Başkan)
Prof.Dr. Ergin Tarı
Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu
Prof.Dr. Şinasi Kaya
Prof.Dr. Çiğdem Göksel
Prof.Dr. Himmet Karaman
Prof.Dr. Zaide Duran
Prof.Dr. Serdar Erol
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Oğuzhan Mete
Araş.Gör. Bilal Mutlu 

 

BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU (BİK)
Prof. Dr. Serdar Erol (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Oğuzhan Mete
Araş. Gör. Dr. Mustafa Serkan Işık
Araş. Gör. M. Raşit Çevikalp
Araş. Gör. Bilal Mutlu
Araş. Gör. Samet Aksoy
Araş. Gör. Koray Aksu
Araş. Gör. Muhammed Yahya Bıyık


STAJ KOMİSYONU
Doç. Dr. Turan Erden (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Doğuş Güler
Öğr. Gör. Büşra Kartal
Araş. Gör Aylin Tuzcu
Araş. Gör. Gül Nur Karal Nesil

SEKTÖR VE MEZUN İLİŞKİLERİ KOMİSYONU (SMK)
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik (Başkan)
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker
Doç. Dr. Filiz Bektaş Balçık
Doç. Dr. Serdar Bilgi
Doç. Dr. Caner Güney
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Alper Kuçak
Araş. Gör. Mehmet Arkalı
Araş. Gör. Muhammed Yahya Bıyık

ÇIKIŞ MÜLAKATI KOMİSYONU (ÇMK)
Prof. Dr. Dursun Z. Şeker (Başkan)
Prof. Dr. Zaide Duran
Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu
Araş. Gör. Dr. Doğuş Güler
Araş. Gör. İrem Yakar
Araş. Gör. Esra Günaydın
Araş. Gör. Koray Aksu

ÇAP VE YANDAL KOMİSYONU (ÇYDK)
Prof. Dr. Himmet Karaman (Başkan)
Prof. Dr. Esra Erten
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Alper Kuçak

MEVLANA DEĞİŞİM VE ERASMUS KOMİSYONU (LİSANS/LİSANSÜSTÜ)
Prof. Dr. Hande Demirel (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru
Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu

BURS KOMİSYONU
Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu (Başkan)
Doç. Dr. Adalet Dervişoğlu
Dr. Öğr. Üyesi. M. Enes Atik
Araş. Gör. M. Raşit Çevikalp
Araş. Gör. Gül Nur Karal Nesil


TANITIM GÜNLERİ GÖREVLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa Yanalak (Başkan)
Prof. Dr. Serdar Erol
Dr. Öğr. Üyesi M. Enes Atik


AKADEMİK YÜKSELTMELERDE ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU

BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Serdar EROL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Alper Kuçak
Araş. Gör. Koray AKSU
Araş. Gör. Esra GÜNAYDIN


BÖLÜM İNTİBAK (YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, AF) KOMİSYONU
Prof. Dr. Ergin TARI (Başkan)
Doç. Dr. Uğur ALGANCI

 

BÖLÜM AKADEMİK ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
Prof. Dr. Bihter EROL

 

SINAV GÖZETMEN GÖREVLENDİRME KOMİSYONU
Doç. Dr. Adalet DERVİŞOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi M. Oğuzhan METE
Araş. Gör. Samet AKSOY

 

TASARIM PROJESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (FOCUS TEAM)
Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER (Başkan)
Araş. Gör. Dr. Doğuş GÜLER
Araş. Gör. Mehmet ARKALI
Araş. Gör. Samet AKSOY


PROGRAM TASARIM BİLEŞENİ İZLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Reha Metin Alkan (Başkan)
Prof.Dr. Ergin Tarı
Prof.Dr. Şinasi Kaya
Prof.Dr. Çiğdem Göksel
Prof.Dr. Himmet Karaman
Prof.Dr. Zaide Duran
Prof.Dr. Serdar Erol
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman
Araş.Gör. Bilal Mutlu 


ABET KANIT BAZLI ÇIKTI KONTROL KOMİSYONU
Öğr. Gör. Büşra Kartal
Araş. Gör. Dr. Mustafa Serkan Işık
Araş. Gör. Aylin Tuzcu Kokal
Araş. Gör. Bilal Mutlu
Araş. Gör. Esra Günaydın
Araş. Gör. Gül Nur Karal
Araş. Gör. Hatice Atalay
Araş. Gör. İrem Yakar
Araş. Gör. Koray Aksu
Araş. Gör. Mehmet Arkalı
Araş. Gör. Muhammed Raşit Çevikalp
Araş. Gör. Samet Aksoy
Araş. Gör. Muhammed Yahya Bıyık
Dr. Adil Enis Arslan


AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER
Prof.Dr. Şinasi KAYA
Doç.Dr. Uğur ALGANCI