imkanlar

ÖĞRENCİNİN STAJ BAŞLANGIÇ VE BİTİMİNDE YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER (K-1)

  1. Fakülte tarafından firmaya yazılacak Staj Sigorta Yükümlülük Yazısının (D-1 formu) alınarak firmaya ulaştırılması (Öğrenciye bu belge için verilecek kayıt numarası üzerinden tüm işlemler takip yapılacaktır).
  2. Bu belge karşılığı firmadan alınacak staj tarihlerini belirten Staj Kabul Yazısının (D-2 formu) Fakülte Öğrenci Bürosuna 3.maddede belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi,Eğitim-öğretim yılı içinde (Haziran - Eylül ayları arasındaki dönem dışında) staj yapma hakkına sahip olan öğrenciler için; stajın yapılacağı firmadan alınacak staj tarihlerini belirten Staj Kabul Yazısı (D-2 formu)nun staja başlamadan en geç 15 gün önce Fakülte Öğrenci Bürosuna 3.maddede belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi.
  3. Fakülte Öğrenci Bürosuna bırakılacak Sigorta İşlemleri için gerekli Belgeler:
  4. SGK İşe Giriş Bildirgesi (D-5 formu)nun doldurularak bölüm staj komisyonu başkanına e-posta ile gönderilmesi (Önceden sigorta girişi yapılmış ise sigorta numarası bu forma yazılacaktır)
  5. Staja Başlama Belgesinin (D-6 formu) staj başladıktan sonra en geç 5 gün içinde öğrenci tarafından Fakülte Öğrenci İşleri bürosunun 0212 285 38 63 nolu telefonuna fakslanması ve orjinal belgenin Fakülteye ulaştırılması.
  6. Staj Bitiş Belgesinin (D-7 formu) staj bitiminden sonra en geç 7 gün içinde Fakülteye ulaştırılması.
  7. Staj Defterinin ve firma tarafından doldurularak onaylanan Pratik Sicil Fişinin (D-4 formu) kapalı bir zarf içerisinde, yeni Eğitim-Öğretim Yılının başlangıcından itibaren bir ay içerisinde ilgili Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı teslim edilmesi.
  8. Stajınızın sonunda staj defterleri ile birlikte aşağıda verilen 3 anket formunun da (Öğrencinin Stajını Değerlendirme Anketi, Öğrencinin Staj Yaptığı Kurumu/Kuruluşu/İşletmeyi Değerlendirme Anketi, İşverenin Stajyer Değerlendirme Anketi) doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. İşverenin Stajyer Değerlendirme Anketi (D-8 Formu) işveren tarafından doldurulması gerektiği için staj bitiminde kurumdan ayrılmadan önce staj yapılan kurumun sorumlusuna doldurtulmalıdır. 

Staj defteri formu ve yukarıda bahsi geçen diğer formları http://portal.itu.edu.tr adresinden indirebilirsiniz.